17 Kasım 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29891

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINA YAPILAN

ŞARTLI BAĞIŞLARDAN YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE

BURS VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/2011 tarihli ve 28078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Yapılan Şartlı Bağışlardan Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Verilmesi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2016” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “özürlü” ibaresi, “engelli” olarak, “özür” ibaresi “engel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Burs Başvuru Formu ile EK-2 Burs Yardımı Değerlendirme Kriterleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/10/2011

28078

 

Ekleri için tıklayınız.