3 Kasım 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29877

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7057                                                                                                      Karar Tarihi: 27/10/2016

Kurul Başkanlığının 26.10.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 26.10.2016 tarih ve 43890421-110.01.01[128.1]-E.24844 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Artı Varlık Yönetim A.Ş.’nin faaliyet izninin, anılan Şirketin talebi doğrultusunda iptal edilmesine,

- Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca verilen faaliyet izinlerinin Resmî Gazete’de yayımlanacağı hükmüne istinaden işbu Kararın da Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.