2 Kasım 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29876

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2016 tarihli ve 29592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi akademik birimlerde öğrencilerin sınav notlarının değerlendirilmesinde Mutlak Değerlendirme Sistemi ve/veya Bağıl Değerlendirme Sistemlerinden biri uygulanır.

(2) Mutlak ve Bağıl Değerlendirme Sistemlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme esasları, Bağıl Değerlendirme Sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma şartları, kısıtları, bunların sınırları, başarı dereceleri ve ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(3) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile Mutlak Değerlendirme Sistemindeki not aralıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 

Mutlak Değerlendirme
Sistemindeki Not
Aralıkları

Başarı

Notu

Harf Notu

Karşılığı

AKTS

Notu

Açıklaması

88 - 100

4,00

AA

A

Mükemmel

80 - 87

3,50

BA

B

Çok İyi

73 - 79

3,00

BB

C

İyi

66 - 72

2,50

CB

D

Orta

60 - 65

2,00

CC

E

Yeterli

55 - 59

1,50

DC

-

Şartlı Geçer

50 - 54

1,00

DD

-

Şartlı Geçer

0 - 49

0,00

FF

FX

Derste başarısız

0

0,00

F

F

Devamsız başarısız

60-100

-

G

-

Geçer (Kredisiz derslerde başarılı)

0-59

-

K

-

Kalır (Kredisiz derslerde başarısız)

-

M

-

Muaf (Derecelendirme dışı)

 

(4) Üçüncü fıkradaki harf notlarının açıklamaları şunlardır:

a) AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı,

b) DC, DD: Öğrencinin dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise başarılı (Geçer), değilse başarısız (Kalır),

c) FF: Derste başarısız,

ç) F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle final ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok,

d) G: Geçer, kredisiz derslerde başarılı,

e) K: Kalır, kredisiz derslerde başarısız,

f) M: Muaf, bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/1/2016

29592