26 Ekim 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29869

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 6541                                                                                                     Karar Tarihi: 21/10/2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/10/2016 tarihli toplantısında, aşağıdaki “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusuna İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı”nın kabul edilerek yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

 

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA LİSANS

BAŞVURUSUNA İLİŞKİN KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KURUL KARARI

MADDE 1 – 08.03.2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusuna İlişkin Kurul Kararı’nın 3 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

ş) LPG Tüplerini Takip Sistemine İlişkin Beyan: LPG dağıtıcı lisans başvurularında, başvuru sahibinin LPG tüplerinin dolum aşamasından son kullanıcıya kadar izlenmesini sağlayacak takip sistemini ilgili mevzuata uygun olarak kurup uygulayacaklarına dair yazılı beyanını,

MADDE 2 – 08.03.2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

(l) LPG Tüplerini Takip Sistemine İlişkin Beyan

MADDE 3 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.