26 Ekim 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29869

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :   2016/47

İşyeri                   :   Oktay Elektrik ve Aydınlatma San. Tic. Ltd. Şti.

                                 Doğanlı Köyü Civialtı Mah. No:36/1 Merkez/DÜZCE

SGK Sicil No      :   1032306.081

Tespiti isteyen    :   İşveren

İnceleme              :   Oktay Elektrik ve Aydınlatma San. Tic. Ltd. Şti.  unvanlı işverenliğe ait işyerlerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Doğanlı Köyü Civialtı Mah. No: 36/1 Merkez/DÜZCE adresindeki 1032306.081 SGK sicil no.’lu fabrika işyerinde elektrikli aydınlatma ekipmanlarından olan avize, armatür, aplik ve türevlerinin üretiminin yapıldığı, işçilerin de bu üretime özgü işlerde çalıştıkları, üretilen ürünlerin nihai işlevinin ev içi aydınlatılması olduğu, Esentepe Mah. 2963 Sokak Küçükköy Sanayi Sitesi Ticaret Merkezi No: 2 K: 1-2 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresindeki 1106972.034 SGK sicil no.’lu satış işyerinde fabrikada üretilen elektrikli aydınlatma ekipmanlarının satışının yapıldığı, başka herhangi bir ürün satışının yapılmadığı, fabrika işyeri ile satış işyeri arasında hukuki birlik, yönetimde birlik ve amaçta birliğin bulunduğu, satış yerinin fabrika işyerinin bağlı yeri olduğu, bu nedenle bu işyerlerinde yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Oktay Elektrik ve Aydınlatma San. Tic. Ltd. Şti. unvanlı işverenliğe ait işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.