26 Ekim 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29869

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.           :  2016/45

İşyeri                  :  Abdulkadir Özcan Otomotiv Lastik San. ve Tic. A.Ş.

                               Kazım Karabekir Cd. Özcan Plaza No:124 Dışkapı Ulus/ANKARA

SGK Sicil No.     :  0090813.006 (Merkez)

Tespiti İsteyen   :  Sosyal-İş Sendikası

İnceleme             :  Abdulkadir Özcan Otomotiv Lastik San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Kazım Karabekir Cad. Özcan Center No:124 Dışkapı Ulus/ANKARA adresindeki 0090813.006 SGK sicil no.’lu işyerinde jant ve akü üretimi ile Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin üretim konusu olan lastik üretiminin finans, muhasebe, insan kaynakları, pazarlama, satış, satın alma ve idari işlerinin yürütüldüğü işçilerin de bu işe özgü işlerde çalıştıkları, Esenkent Mah. Methiye Sk. No:15 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki 1089178.034 SGK sicil no.’lu işyerinde otomobil ve traktör jantlarının, Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilen lastiklerin ve işverenliğe ait olan bir başka üretim yerinde üretilen akülerin satış işlerinin yürütüldüğü işçilerin de bu işe özgü işlerde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,

Temelli Başkent OSB 45. Cadde No:2 Sincan/ANKARA adresindeki 1246787.006 SGK sicil no.’lu işyerinde metal çember ve disklerin birleştirilmesi ile ticari ve hafif ticari jant, traktör jantı üretimi yapıldığı, üretilen jantların motorlu kara taşıtları için üretildiği, işçilerin de jant üretimine özgü işlerde çalıştıkları, İstanbul Yolu 22. km Susuz/ANKARA adresindeki 1164321.006 SGK sicil no.’lu işyerinde jant ve akü fabrikalarında kullanılan otomobil ve tırlar ile Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kullanılan otomobil ve tırların bakım ve onarım işlerinin yürütüldüğü, işçilerin de bakım ve onarım işinde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda,

yer aldıkları tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.