7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29824

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No                :   2016/43

İşyeri                      :   Ceva Lojistik Limited Şirketi

                                    Barbaros Mah. Kardelen Sk. No:2 Palladium Tower K:3
                                                 Ataşehir/İSTANBUL

SGK Sicil No          :   1081680.034

Tespiti İsteyen       :   Tüm Taşıma İşçileri Sendikası

İnceleme                 :   Ceva Lojistik Limited Şirketi’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; aynı adreste faaliyette bulunan Ceva Lojistik Ltd. Şti. ile Ceva Uluslararası Taşımacılık Ltd. Şti.’nin yönetim ve idare işlerinin yürütüldüğü, çalışanların da yönetime özgü işlerde çalıştıkları, merkezde yürütülen faaliyetin hizmet üretimi yürütülen diğer işyerlerinden bağımsız olduğu bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Ceva Lojistik Limited Şirketi'nde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği’nin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.