31 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29817

TBMM KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN TATİLE

GİRMESİNE İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1126                                                                                                     Karar Tarihi: 19.08.2016

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 23 Ağustos 2016 Salı gününden başlamak ve 1 Ekim 2016 Cumartesi günü saat 15.00’te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 19 Ağustos 2016 tarihli 128’inci Birleşiminde karar verilmiştir.