21 Ağustos 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29808

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BARIŞ ÇALIŞMALARI VE UYUŞMAZLIK YÖNETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/4/2015 tarihli ve 29332 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Barış Çalışmaları ve Uyuşmazlık Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğü girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.