27 Temmuz 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29783

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2016/36

İşyeri                  :  Mustafa Kozanlı Mühendislik Makina Elektrik Elektronik Sanayi ve

                               Ticaret Ltd. Şti.

                               Alaaddinbey Mah. Çalı Kavşağı Alaaddinbey Cad. No:116

                               Nilüfer/BURSA

SGK Sicil No      :  1090518.016

Tespiti İsteyen   :  Petrol-İş Sendikası

İnceleme             :  Bakanlığımızca yapılan incelemede; Mustafa Kozanlı Mühendislik Makina Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’de sanayi makinelerinde kullanılan lineer (doğrusal) sistemlerin alım satımının yapıldığı, çalışmakta olan mühendislerin satış yapmakla görevli olduğu, satış aşamasında ve satış sonrasında teknik destek hizmeti verildiği, satış işleminin dışında herhangi bir mühendislik faaliyetinin ve üretimin yapılmadığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Mustafa Kozanlı Mühendislik Makina Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.