25 Temmuz 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29781

YÖNETMELİK

Uludağ Üniversitesinden:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2003 tarihli ve 25158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.