25 Temmuz 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29781

YÖNETMELİK

Özyeğin Üniversitesinden:

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/4/2011 tarihli ve 27908 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Onaylı tedarikçi listesindeki firmalardan yapılan alımlar, akademik ve idari personel hizmetleri, günlük ihtiyaç ve her türlü sarf malzemeleri, yedek parçalar, temizlik işleri, tadilat ve danışmanlık işleri, gıda gibi olağan hizmetler, donanım ve yazılımların satın alınması; 40.000 Türk Lirasını geçmemek koşulu ile satın alma kararı olmadan ihtiyaç sahibi birimlerin talebi ve onaylı satın alma formu ile doğrudan satın alınabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/4/2011

27908

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/7/2014

29059