25 Temmuz 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29781

YÖNETMELİK

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki tabloda belirtilen notlardan biri verilir ve semboller kullanılır:

                              Dört Üzerinden             OBS ÜZERİNDEN ALTERNATİF

Harf Notu                 Başarı Notu                  100 Tam Not Üzerinden Katsayısı

     AA                            4.00                                             90-100

     BA                            3.50                                              85-89

     BB                            3.00                                              80-84

     CB                            2.50                                              70-79

     CC                            2.00                                              60-69

     DC                            1.50                                              55-59

     DD                            1.00                                              50-54

     FD                            0.50                                              40-49

      FF                             0.00                                              00-39

     NA                            0.00                                              00-00

(2) Yukarıdaki tabloda belirtilen notlardan; kredili dersler için geçer not en az DD, kredisiz dersler için ise S’dir. Akademik takvimde belirtilen sürede öğretim elemanı tarafından not takdir edilmeyen kredili dersler FF, kredisiz dersler U notu olarak işlem görür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/9/2012

28408