20 Temmuz 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29776

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KİWA MEYER BELGELENDİRME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/20)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 1984 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Kiwa Meyer Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi’nin Ek-1’de yer alan teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme modüllerinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 27/3/2010 tarihli ve 27534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meyer Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2010/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.