18 Temmuz 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29774

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ BESLEME KANUNU TEMİZLİK MADDELERİ

KULLANIM ESASLARI VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanım Esasları ve Usullerine Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Besleme hizmetleri temizliği için her ayın ilk iş günündeki kazan yoklaması esas alınır. Ancak, kazan yoklamasında artış olması durumunda ilave besleme hizmetleri temizlik malzemeleri verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1 Temizlik Maddeleri Bedel Ölçüt Tablosunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinin açıklamalar sütunundaki “Gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2 Temizlik Malzemeleri Dağıtım Çizelgesindeki “İta Amiri” ibaresi “Birlik Komutanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/3/2008

26803

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/6/2010

27624

2-

4/4/2012

28254

3-

3/7/2012

28342 

4-

16/4/2015

29328