1 Temmuz 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29759

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2016/28

İşyeri                  :  Samet Teknik Hırdavat ve Kalıp Parlatma Plastik Tic. San. Ltd. Şti.

                               Karayolları Mah. 5472 Sok. No:13/8 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL

SGK Sicil No      :  1103170.034

Tespiti İsteyen   :  Birleşik Metal-İş Sendikası

İnceleme             :  Samet Teknik Hırdavat ve Kalıp Parlatma Plastik Tic. San. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; dışarıdan tedarik edilen yarı mamul metal çubukların torna tezgahlarında işleme ve ısıl işlevi ile sertleştirme işlemlerinden sonra metalden kalıp parçası üretimi yapıldığı, işçilerin de ağırlığının bu işe özgü olan torna tezgah operatörlüğü işinde çalıştıkları, nihai ürünün hammaddesinin metalden oluştuğu ve bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Samet Teknik Hırdavat ve Kalıp Parlatma Plastik Tic. San. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’ de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.