1 Temmuz 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29759

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2016/30

İşyeri                  :  Doğal Hayatı Koruma Vakfı

                               Büyük Postane Cad. No:43-45 K:5 Bahçekapı Fatih/İSTANBUL

SGK Sicil No      :  1035224.034

Tespiti İsteyen   :  İşveren

İnceleme             :  Bakanlığımızca yapılan incelemede; Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nda çalışan işçilerin doğal yaşam ve doğal kaynakların korunmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu, bu faaliyetlerin gözlem ve araştırma yapmak, yayın dağıtımı, rapor hazırlanması gibi faaliyetler olduğu ve yürütülen projelerin tamamının tabiatı koruma alanlarıyla ilgili faaliyetler olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 01 sıra numaralı “Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Doğal Hayatı Koruma Vakfı işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 01 sıra numaralı “Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.