1 Temmuz 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29759

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2016/29

İşyeri                  :  TLS Lojistik A.Ş.

                               Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:18

                               Ataşehir/İSTANBUL (Merkez)

SGK Sicil No      :  1352835.034

Tespiti İsteyen   :  İşveren

İnceleme             :  TLS Lojistik A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:18 Ataşehir/İSTANBUL adresindeki merkez işyerinde ve merkeze bağlı toplam ondört işyerinde amaçta birlik, yönetimde birlik ve hukuksal bağlılık unsurları çerçevesinde depo/antrepo ve dağıtım komisyonculuğu işlerinin yapıldığı tek bir işyeri olduğu ve diğer ondört işyerinin merkez işyerine bağlı yerler olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar : TLS Lojistik A.Ş.’nin yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.