6 Haziran 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29734

YÖNETMELİK

İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/5/2009 tarihli ve 27225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz öğretiminde açılmayıp başka bir üniversitede açılan bir ders; o dersin kredisi ve içeriği dikkate alınmak kaydıyla ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla alınabilir. Bir öğrenci, her yaz öğretiminde en fazla üç dersi Üniversitede yaz öğretimi açılmadığı takdirde; başka üniversitelerin yaz öğretimi programlarından alabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/5/2009

27225