2 Haziran 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29730

YÖNETMELİK

Bursa Orhangazi Üniversitesinden:

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/2015  tarihli ve 29575 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Orhangazi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenci disiplin işlemleri

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/12/2015

29575