5 Mayıs 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29703

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ASANSÖR KONTROL

MERKEZİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM - 2008/8)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM - 2016/10)

MADDE 1 – 6/5/2008 tarihli ve 26868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM - 2008/8) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.