22 Nisan 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29692

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

EUROGAP BELGELENDİRME VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. TİC.

LTD. ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE
DAİR TEBLİĞ (MHG/2015-18)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 (TEBLİĞ NO: MHG/2016-07)

MADDE 1 – 20/10/2015 tarihli ve 29508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eurogap Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2015-18)’in Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız