15 Nisan 2016 Tarihli ve 29685 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2016/8623    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2016/8616   Manisa İli, Kula İlçesinde “Jeopark Belediyeler Birliği”nin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

 

TEBLİĞLER

—  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MHG/2016-04)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/8)

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 139)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 16/3/2016 Tarihli ve E: 2015/2, K: 2016/19 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 16/3/2016 Tarihli ve E: 2015/67, K: 2016/21 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri