15 Nisan 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29685

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) KAPSAMINDA CPC

BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’NİN

AVRUPA TEKNİK DEĞERLENDİRME KURULUŞU OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2016-04)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Mustafa Kemal Mah. 2120. Cadde No:6/6 Çankaya/ ANKARA adresinde yerleşik CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Ek-1’de yer alan kapsamda Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşu olarak görevlendirilmesine ilişkin duyuruyu yapmaktır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız