14 Nisan 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29684

ATAMA KARARI

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/218

1 – Bu kararnamede isimleri yazılı iki Hâkim Subayın karşılarında gösterilen görevlere atanması, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

13/04/2016

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                  İsmet YILMAZ

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı

 

Gnkur. Bşk. As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) ANKARA, Hak. Tuğg., Hayrettin KALDIRIMCI, KAYSERİ YAHYALI, 1979-Top.43, 30.08.2014, Gnkur. Bşk. ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv.) ANKARA

Gnkur. Bşk. ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv.) ANKARA, Hak.Kd.Alb., Muharrem KÖSE, AMASYA MERZİFON, 1992-6, 30.08.2012, Gnkur. Gnkur. Huk. İşleri Md. (Huk. İşleri Md.) ANKARA