12 Nisan 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29682

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6831                                                                                          Karar Tarihi: 07/04/2016

Kurul Başkanlığının 06.04.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 06.04.2016 tarih ve 12509071-113-E.9266 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.