7 Nisan 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29677

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   04/04/2016

Karar No    :   2016/34

Konu           :   Maliye Hazinesine Ait Taşınmaz

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, 10.02.2016 tarihli ve 825 sayılı yazısına istinaden,

1. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait; İzmir İli, Bornova İlçesi, Çamdibi Mahallesi 11479 parselde yer alan 1.260,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.