31 Mart 2016 Tarihli ve 29670 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI

—  17 Ekim 2015 Tarihli ve 29505 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 12 Ekim 2015 Tarihli ve 2015/8190 Sayılı 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2016 Yılı Yatırım Programı