27 Mart 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29666

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SCA BELGELENDİRME VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED

ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE
DAİR TEBLİĞ (SGM: 2011/20)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/4)

MADDE 1 – 16/11/2011 tarihli ve 28114 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2011/20)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) AT Tip İncelemesi Modülü (EK III)”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/11/2011

28114

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/6/2013

28682

2-

6/6/2014

29022