25 Mart 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29664

İLKE KARARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Toplantı No. ve Tarihi     : 30 - 03.02.2016                                                                            Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi         : 94 - 03.02.2016                                                                              ANKARA

DOĞAL SİT ALANLARINDA KALAN YAPILARDA YAPI RUHSATI

DEĞİŞİKLİĞİ VE BASİT ONARIMLARA DAİR İLKE KARARI

Doğal Sit Alanlarında olup, ruhsatı ve mimari projesi daha önce komisyonca uygun görülen mevzuata uygun olarak tamamlanmış veya mevzuata uygun devam eden veya yapı ruhsatı almış veya yapı kullanma izni almış yapıların;

vaziyet planında kaydırma ve yer değişikliği yapmamak, taban alanı büyüklüğü, kontur ve çatı dahil bina yüksekliğini değiştirmemek kaydı ile,

• imar planı değişikliğine gerek bulunmayan ve ilave yapılaşma içermeyen, yapı ruhsatı değişikliği gerektiren esaslı tadilatlarda,

• diğer basit tamir, onarım ve tadilatlarda,

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararına gerek duyulmaksızın imar mevzuatı kapsamında yetkili idarelerin izni ile yapılabileceğine;

karar verildi.