25 Mart 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29664

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2016/28

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154 üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32 nci maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından, Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi Halil ADIGÜZEL seçilmiştir.

24/03/2016

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI