23 Mart 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29662

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         : 21/03/2016

Karar No  : 2016/33

Konu         : DMO’ya Ait Taşınmaz

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, 29.01.2016 tarihli ve 624 sayılı yazısına istinaden,

1. Mülkiyeti Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO)’ne ait Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Çayırova mahallesi 4 ada, 40 parselde bulunan 195.763,88 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın (DMO tarafından fiilen kullanılan kısmının, daha sonra ifraz edilerek özelleştirme kapsam ve programı dışında tutulması kaydıyla) tamamının özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.