23 Mart 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29662

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         : 21/03/2016

Karar No  : 2016/32

Konu         : Maliye Hazinesine Ait Taşınmaz

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, 22.01.2016 tarihli ve 455 sayılı yazısına istinaden,

1. Maliye Hazinesine ait Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Osmangazi mahallesinde bulunan 4651 ada, 1 parseldeki 338.557,91 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazın satış yöntemi ile özelleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanmasına,

karar verilmiştir.