23 Mart 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29662

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİNİN FAALİYETTEN SÜRELİ MEN’İ

HAKKINDA TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/24)

MADDE 1 – (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve mezkur Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca karşısında gösterilen süre ile faaliyetten men edilmiştir.

Firma Unvanı

Adres

Süre

MAYDEN DENİZCİLİK
TAŞIMACILIK SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

ATATÜRK CAD. NO:378
KAVALALI İŞ MERKEZİ K:5
D:501 ALSANCAK/İZMİR

1 ay

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımından 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.