23 Mart 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29662

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No             : 2016/7

İşyeri                    : Reka Bitkisel Yağlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

                                İstiklal Kurtpınar OSB Mah. Atatürk Cad. No:1/1

                                Muratlı/TEKİRDAĞ

SGK Sicil No       : 1082282.059, 1217702.034

Tespiti İsteyen    : Tek Gıda-İş Sendikası

İnceleme              : Reka Bitkisel Yağlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; 1082282.059 SGK sicil numaralı İstiklal Kurtpınar OSB Mah. Atatürk Cad. No:1-1 Muratlı/TEKİRDAĞ adresindeki fabrika işyerinde kanola (kolza) yağı ile ayçiçek yağı üretimi yapıldığı, asıl işin yürütüldüğü bu fabrika işyerinin bağlı yeri olan 1217702.034 SGK sicil numaralı Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. Varyap Meridian Business I Blok No:1 D:81/87 Ataşehir/İSTANBUL adresinde fabrika işyerinin finans, muhasebe ve büro iş ve işlemlerinin takip edildiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 02 sıra numaralı “Gıda sanayi” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Reka Bitkisel Yağlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği’nin 02 sıra numaralı “Gıda sanayi” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.