19 Mart 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29658

DÜZELTME

18/03/2016 tarihli ve 29657 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin çerçeve 3 üncü maddesiyle, Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine eklenen üçüncü fıkrada yer alan “1/3/2016” ibaresi “31/3/2016” olarak Maliye Bakanlığının 18/03/2016 tarihli ve 81683147-010.03.[06] – E.3574 sayılı yazısına istinaden düzeltilmiştir.