6 Şubat 2016 Tarihli ve 29616 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1)

—  2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)

—  Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) (Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 48)

—  Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 51) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 468)

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri