19 Ocak 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29598

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6659                                                                                          Karar Tarihi: 14/01/2016

Kurul Başkanlığının 13.01.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 13.01.2016 tarih ve 32521522-103.01[134-211]-E.947 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Değer Faktoring A.Ş.’nin (Şirket) faaliyet izninin, Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

- Anılan Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.