19 Kasım 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29537

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      16 Kasım 2015

        69471265-305-13181

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına katılmak üzere; 15 Kasım 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’in dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            16 Kasım 2015

       68244839-140.03-289-622

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 16/11/2015 tarihli ve 69471265-305-13181 sayılı yazınız.

Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına katılmak üzere, 15 Kasım 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’in dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI