19 Kasım 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29537

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      11 Kasım 2015

        69471265-305-13026

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 8 Kasım 2015 tarihinde Makedonya’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            11 Kasım 2015

       68244839-140.03-288-615

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11/11/2015 tarihli ve 69471265-305-13026 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Kasım 2015 tarihinde Makedonya’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI