5 Kasım 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29523

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        28 Ekim 2015

        69471265-305-12503

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 24 Ekim 2015 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın TOPÇU’nun dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin ARZU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             28 Ekim 2015

       68244839-140.03-280-598

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 28/10/2015 tarihli ve 69471265-305-12503 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Ekim 2015 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın TOPÇU’nun dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin ARZU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI