16 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29504

ATAMA KARARI

Milli Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015-631

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcılığına, Köksal LİMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

15/10/2015

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                     M. Vecdi GÖNÜL

                  Başbakan                                            Milli Savunma Bakanı