6 Ekim 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29494

TBMM KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN

TATİLE GİRMESİNE İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1100                                                                                     Karar Tarihi: 01.10.2015

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 2 Ekim 2015 Cuma gününden başlamak üzere, 1 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçların, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 37’nci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 3’üncü maddelerine göre, Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye Radyo ve Televizyonlarında ilanını takip eden beşinci gün saat 15.00’te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 1 Ekim 2015 tarihli 1’inci Birleşiminde karar verilmiştir.