28 Eylül 2015 Tarihli ve 29486 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Ekonomi Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  İstanbul Bilgi Üniversitesi Çatışma Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Yeditepe Üniversitesi Türk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


28/9/2015 tarihli ve 29486 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Yüksek Seçim Kurulunun 28/9/2015 Tarihli ve 1794 Sayılı Kararı ile Eki 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Kesin Aday Listeleri yayımlanmıştır.