9 Eylül 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29470

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                      3 Eylül 2015

         69471265-305-9798

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 1/9/2015 tarihli ve 69471265-305-9621 sayılı yazımız.

                         b) 1/9/2015 tarihli ve 68244839-140.03-233-521 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Eylül 2015 tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Lüksemburg’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Feridun H. SİNİRLİOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza ALABOYUN’un vekalet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle Dışişleri Bakanı Feridun H. SİNİRLİOĞLU’nun seyahati 4 Eylül 2015 tarihine ertelendiğinden, sözkonusu vekâletin bu tarihten itibaren Lüksemburg ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak geçerli olmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                           3 Eylül 2015

       68244839-140.03-235-526

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 1/9/2015 tarihli ve 69471265-305-9621 sayılı yazınız.

                         b) 1/9/2015 tarihli ve 68244839-140.03-233-521 sayılı yazımız.

                         c) 3/9/2015 tarihli ve 69471265-305-9798 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Eylül 2015 tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Lüksemburg’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Feridun H. SİNİRLİOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza ALABOYUN’un vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle Dışişleri Bakanı Feridun H. SİNİRLİOĞLU’nun seyahati 4 Eylül 2015 tarihine ertelendiğinden, sözkonusu vekâletin bu tarihten itibaren Lüksemburg ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak geçerli olması uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI