6 Ağustos 2015 Tarihli ve 29437 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2015/7981   Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulunun Merkezinin Bursa İlinden, İstanbul İline Taşınması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARI

2015/7987   Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi AKAR’ın Atanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

––  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Geçici Danışma Kurulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/85)

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/86)

––  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2015/2)

––  Pipoluk Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 4)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

SAYIŞTAY KARARI

—  Sayıştay Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Sayıştay Genel Kurul Kararı (K.No: 5391/1)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri