29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29429

YÖNETMELİK

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden:

ZİRAAT ODALARI VE TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ ALIM VE SATIM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/7/2011 tarihli ve 28010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Alım ve Satım Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teklif isteme usulü; mal ve hizmet alım satımları ile yapım işlerinin nevi, niteliği, miktarı itibarıyla gereksiz zaman kaybına sebebiyet verilmeden veya bunlardan özellik arz edenlerin gerekçesi de belirtilmek suretiyle yeterliliği tespit edilenlerden teklif istemek suretiyle temini usulüdür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/7/2011

28010

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/8/2011

28027