28 Temmuz 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29428

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6379                                                                                                    Karar Tarihi: 23/07/2015

Kurul Başkanlığının 22.07.2015 tarihli yazısı ekinde gönderilen 21.07.2015 tarih ve 32521522-103.01[134-204]-E.18270 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Turkish Faktoring A.Ş.’nin (Şirket) faaliyet izninin, Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun (Kanun) 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

- Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.