23 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29423

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6371                                                                                                    Karar Tarihi: 14/07/2015

Kurul Başkanlığının 13.07.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 13.07.2015 tarih ve 12509071-113-E.17672 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Gönderal Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası ile 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.