23 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29423

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No               :   2015/79

İşyeri                      :   Buğra Otomasyon Temizlik Gıda İnş. Elek. Tar. Hay. Ürt. San.

                                    Tic. Ltd. Şti.

                                    Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Şehit Korgeneral

                                    Hulusi SAYIN Cad. No: 6 Merkez/Elazığ

SGK Sicil No         :   1027858.023

Tespiti İsteyen       :   Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

İnceleme                 :   Buğra Otomasyon Temizlik Gıda İnş. Elek. Tar. Hay. Ürt. San. Tic. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı il merkezi dışındaki 112 acil istasyonlarda ambulansla hasta taşıma faaliyeti ve ambulansla hasta nakli işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Buğra Otomasyon Temizlik Gıda İnş. Elek. Tar. Hay. Ürt. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı il merkezi dışındaki 112 acil istasyonlarda yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.